Làm việc với chúng tôi tại các kỹ năng toàn cầu

Làm việc cho chúng tôi

Nghề nghiệp @ Kỹ năng toàn cầu

Kỹ năng toàn cầu công nhận rằng năng lực của nhân viên, văn hóa nơi làm việc và thành công kinh doanh có liên quan nội tại.

Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của nhân viên cho định hướng dịch vụ và kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi tôn vinh và thúc đẩy sự đa dạng, tính linh hoạt trong công việc và sự cân bằng tích cực giữa công việc và cuộc sống.

With locations across Sydney and beyond managing four Australian Government contracts including Workforce Australia and Disability Employment Services, we can offer a range of opportunities to build your skills and ongoing career progression – all backed by a supportive and inclusive leadership team.

We offer competitive above industry salary packages, monthly RDO’s (which includes flexible start and finish times), access to Employee Assistance Program services, tailored staff development, unlimited access to funded external industry training on a monthly basis, hands on development and supportive management.

Nếu bạn có mong muốn hỗ trợ cộng đồng địa phương của mình và đạt được sự hài lòng khi bạn đã giúp ai đó đạt được mục tiêu của họ, chúng tôi muốn nghe từ bạn.

Read our Take 5 blogs to hear from our current staff about working at Global Skills.

Due to expansion, Global Skills is now in search of talented, high performing and passionate staff across our Workforce Australia locations. For information and to apply go to globalskills.com.au/join-our-team

Nếu bạn muốn đăng ký một trong những vị trí tuyển dụng được quảng cáo hiện có của chúng tôi, muốn tìm hiểu thêm về các cơ hội làm việc trong tương lai hoặc nói chuyện với một trong những nhân viên tuyến đầu của chúng tôi về cảm giác làm việc tại Global Skills, vui lòng gửi email cho info@globalskills.com.au.

Lời chứng thực của nhân viên

Nhận thông tin cập nhật tin tức trực tiếp vào hộp thư đến của bạn