Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn không có thời gian để gọi hoặc ghé thăm chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tuyến với chúng tôi.

Your opinion is important to us as we strive to continually improve our services. Please take a moment to let us know about your experience at Global Skills. Your feedback will guide us in delivering the best possible service to you and others in the future. Where requested, one of our managers will give you a call within 1 working day to discuss your feedback in more detail.

Đăng ký

Gọi cho chúng tôi

Kiểm tra trang vị trí của chúng tôi để tìm văn phòng gần nhất của bạn để gọi. 

Gửi email cho chúng tôi

Theo dõi xã hội của chúng tôi

trụ sở

19 Lemongrove Road
Penrith 2750
(02) 4732 1469

Nhận thông tin cập nhật tin tức trực tiếp vào hộp thư đến của bạn