Tag: ngày parkinson thế giới

Ngày 11 tháng 4 là Ngày Parkinson Thế giới

Chủ nhật, ngày 11 tháng 4, là Ngày Parkinson Thế giới. Người tìm việc dịch vụ việc làm khuyết tật kỹ năng toàn cầu, Paul Azzopardi, được chẩn đoán mắc bệnh khi ông 50 tuổi, gần 10 năm trước.