Nhãn: kết nối mạng

Blog dành cho khách: LikeMind's Sharon Lyons

Sharon Lyons, Bác sĩ lâm sàng cao cấp và Y tá đã đăng ký của LikeMind, chia sẻ suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc tìm nguồn cung ứng và sử dụng các mạng có sẵn trong cộng đồng để giúp người tìm việc có tình trạng sức khỏe tâm thần.