Dịch vụ việc làm thời gian làm việc
Dịch vụ việc làm thời gian làm việc

Thời gian làm việc

Chính phủ Úc cam kết tạo cơ hội tốt hơn cho thổ dân và người dân đảo Torres Strait để đảm bảo việc làm và giúp thu hẹp khoảng cách.

Trong Ngân sách Liên bang 2017-2018, Chính phủ Úc đã công bố giới thiệu chương trình Nhà tù đến Nơi làm việc, một dịch vụ việc làm mới trong tù, sau đó được đổi tên thành Dịch vụ Việc làm Time to Work (TWES). Chương trình này nhằm mục đích chuẩn bị tốt hơn cho các tù nhân được thả, cải thiện kết nối với các dịch vụ hỗ trợ sau khi phát hành và hỗ trợ tốt hơn cho Nhà cung cấp Dịch vụ Việc làm sau khi phát hành để đưa những người phạm tội cũ vào việc làm.

Những dịch vụ nào có sẵn?

Kỹ năng toàn cầu được ký hợp đồng để cung cấp TWES tại Trung tâm Cải huấn Junee và Mannus.
 

Là một phần của dịch vụ, người tham gia nhận được:

  • đánh giá toàn diện các rào cản việc làm của họ
  • hỗ trợ để phát triển một kế hoạch chuyển tiếp chi tiết, và
  • một sự chuyển giao thuận lợi từ nhà cung cấp dịch vụ trong tù của họ sang nhà cung cấp dịch vụ việc làm sau khi phát hành của họ, nếu có thể.

Ai đủ điều kiện?

Để tham gia Dịch vụ Việc làm Time to Work, tù nhân phải:

  • tự nhận mình là Thổ dân hoặc Người đảo eo biển Torres
  • trên 18 tuổi, và
  • bị kết án và trong vòng ba đến bốn tháng kể từ khi ra tù.
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Martin Petersons, Giám đốc công nghiệp điều hành kỹ năng toàn cầu tại mpetersons@globalskills.com.au

IDPwD: Join Global Skills at Day in the Park

Join Global Skills Disability Employment Services Manager Victoria Wellard at Nurragingy Reserve Doonside today from10am to 2pm for ‘IDPwD Day in the Park and Disability Awards’. This free community event is hosted by Blacktown City Council to celebrate International Day of People with Disability (IDPwD).

Đọc thêm »

Nhận thông tin cập nhật tin tức trực tiếp vào hộp thư đến của bạn