Cảm ơn những người tìm việc của chúng tôi giữ an toàn cho trường học

Dịch vụ cơ sở Ilijana ISS
Global Skills xin cảm ơn nhiều người tìm việc của chúng tôi, những người đã làm việc chăm chỉ để giữ cho các trường học của chúng tôi mở cửa trong đại dịch.
 
Một trong những người tìm việc ở Liverpool của chúng tôi, Ilijana Bajic, làm việc tại Trường Công lập Ashcroft như một phần của đội ngũ người dọn dẹp được tuyển dụng để đảm bảo các trường học trên khắp Sydney được làm sạch hoàn toàn và giữ an toàn.
 
Được tuyển dụng thông qua Dịch vụ Cơ sở ISS,Ilijana làm việc trong giờ học để hỗ trợ những người dọn dẹp hiện có của trường.
 
ISS đã rất tôn trọng nhu cầu của tôi để làm việc giờ học để tôi có thể ở đó để đưa và đón hai đứa con của tôi từ trường, cô nói.
 
Công việc tôi đang làm là góp phần giúp phụ huynh trở lại làm việc vì họ biết nỗ lực chúng tôi đang thực hiện để giữ cho các trường học hoạt động và không có COVID.
 
Cảm ơn Ilijana và nhiều người khác đã tiếp tục thể hiện sự cống hiến và cam kết như vậy đối với con cái, nhân viên, phụ huynh và cộng đồng rộng lớn hơn của chúng tôi.