Tag: tự kinh doanh

Làm thế nào Hamza tìm thấy tự làm chủ

Hamza Flames tự làm chủ

Mua vào một cửa hàng gà giữa đại dịch là một "bước nhảy vọt của niềm tin" đối với Hamza Helmy, một người tìm việc có liên quan đến văn phòng Liverpool của chúng tôi.