Tag: hỗ trợ sức khỏe tâm thần

Khóa: Hỗ trợ sức khỏe tâm thần của bạn

Nếu bạn đang cảm thấy buồn bã, lo lắng hoặc thất vọng bởi sự 'phong tỏa' hiện tại của Greater Sydney, hãy biết rằng những cảm xúc này là phản ứng bình thường, tự nhiên đối với các tình huống truyền với sự không chắc chắn. Cũng biết rằng có những bước bạn có thể thực hiện để giảm bớt những tác động mà sự không chắc chắn và cô lập có thể có đối với sức khỏe tâm thần của bạn.

Blog dành cho khách: LikeMind's Sharon Lyons

Sharon Lyons, Bác sĩ lâm sàng cao cấp và Y tá đã đăng ký của LikeMind, chia sẻ suy nghĩ của mình về tầm quan trọng của việc tìm nguồn cung ứng và sử dụng các mạng có sẵn trong cộng đồng để giúp người tìm việc có tình trạng sức khỏe tâm thần.