Tag: covid-19

500 việc làm trong 50 ngày

Vào đầu tháng 11, chúng tôi đã phát động một chiến dịch mời các doanh nghiệp giúp chúng tôi đặt 500 người tìm việc trong 50 ngày. Năm 2020 là một năm đầy thách thức đối với nhiều người và tác động của COVID-19 đã chứng kiến số người thất nghiệp đạt mức cao kỷ lục. Chúng tôi cam kết thay đổi điều đó. Nếu bạn là một nhà tuyển dụng và bạn có kế hoạch ... Đọc thêm »