Nhãn: Coles Windsor

Hành trình tìm việc của Becky bắt đầu khi cô kết nối với Global Skills

becky tại Coles Windsor

"Khi họ đề nghị tôi một công việc, tôi đã hít thở. Tôi đã khóc trước mặt tất cả các Huấn luyện viên. Tôi đã chứng minh với họ và với bản thân mình rằng tôi có thể làm điều đó, sau nhiều năm được nói rằng tôi sẽ không trở thành bất cứ điều gì!"