Tag: Chọn thử thách

Chọn thử thách

Kristy Masella

Hôm nay chúng tôi đã nghe từ Kristy Masella, Giám đốc điều hành của Chiến lược việc làm thổ dân về lãnh đạo, Ngày Quốc tế Phụ nữ và lòng tốt.